top of page

คอร์สเรียนกราฟิก โปรแกรม Illustrator

วาดเส้น
ออกแบบลายเสื้อ

เรียนรู้เครื่องมือและคำสั่งที่ใช้ในการวาดเส้นออกแบบลายเสื้อผ้า

แพทเทิลลายกราฟิก พร้อมทั้งเวิร์คช๊อปวาดเส้นแบบต่างๆ

ตัวอย่างแบบฝึกหัด

ผู้เรียนจะได้ลงมือฝึกปฏิบัติจริง

โดยผู้สอนจะสอนไปทีละขั้นตอนแบบ Step by Step

*อาจมีการปรับเปลี่ยนเนื้อหาการสอนให้เข้ากับผู้เรียน โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

**สำหรับคอร์สเรียน 1 วัน อาจสอนไม่หมดทุกเครื่องมือ อยู่ที่ผู้เรียนด้วยว่าเรียนรู้ได้เร็วแค่ไหน

ราคาคอร์สเรียน

เนื้อหาในคอร์สเรียน

เรียนรู้พื้นฐานโปรแกรม

 • การสร้างพื้นที่ทำงาน (Artboard)

 • รู้จักส่วนประกอบของโปรแกรม (User Interface)

 • เครื่องมือควบคุมพื้นฐาน

เวิร์คช๊อปที่ 1 - เรียนรู้เครื่องมือพื้นฐานในการออกแบบ

 • การสร้างพื้นที่การทำงาน

 • เครื่องสร้างตัวอักษร และการแก้ไขปรับแต่ง

 • การนำรูปภาพเข้ามาในพื้นที่การทำงาน และการย่อ-ขยายรูปภาพ

 • การเปลียนสีให้วัตถุ

 • การบันทึกไฟล์งาน เพื่อใช้งาน

เวิร์คช๊อปที่ 2 - เรียนรู้เครื่องมือและเทคนิคการวาดเส้น

 • การวาดรูปเรขาคณิตพื้นฐาน

 • ประเภทของรูปภาพในงานกราฟิก

 • การใช้คำสั่ง Pathfinder

 • การประยุกต์คำสั่งในการออกแบบ

เวิร์คช๊อปที่ 3 - เรียนรู้เครื่องมือและเทคนิคการวาดเส้น

 • การใช้งานเครื่องมือวาดเส้น Pen tool

 • การใช้งานเครื่องมือแก้ไขจุดและเส้น

 • การประยุกต์คำสั่งในการออกแบบ

เวิร์คช๊อปที่ 4 - เรียนรู้เครื่องมือและเทคนิคการวาดเส้น

 • การใช้งานเครื่องมือแก้ไขเส้นวัตถุ (Direct selection tool)

 • การใช้เครื่องมือ Transform, Shear tool

 • การประยุกต์ใช้คำสั่งในการออกแบบ

เวิร์คช๊อปที่ 5 - เรียนรู้เครื่องมือและเทคนิคการวาดเส้น

 • การใช้เครื่องมือ Shape Building tool

 • การประยุกต์ใช้คำสั่งในการออกแบบ

เวิร์คช๊อปที่ 6 - เรียนรู้เครื่องมือและเทคนิคการวาดเส้น

 • การใช้คำสั่ง Edit > Path > Offset path

 • การใช้คำสั่ง Edit > Path > Outline stroke

 • การประยุกต์ใช้คำสั่งในการออกแบบ

เวิร์คช๊อปที่ 7 - เรียนรู้เทคนิคการสร้างแพทเทิลแบบต่างๆ

 • การนำลายที่ออกแบบมาสร้างเป็นลายแบบ Seamless

 • การแก้ไขลวดลายแบบต่างๆ

 • การแยกสีลวดลาย ด้วยระบบ Layer

เวิร์คช๊อปที่ 8 - สอนตามตัวอย่างที่ผู้เรียนนำมาเรียน

 • เรียนรู้การประยุกต์ออกแบบลายตามต้องการ

 • ทบทวนการใช้งานเครื่องมือและคำสั่งต่างๆ ในการทำงาน

*อาจมีการปรับเปลี่ยนเนื้อหาการสอนให้เข้ากับผู้เรียน โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

**สำหรับคอร์สเรียน 1 วัน อาจสอนไม่หมดทุกเครื่องมือ อยู่ที่ผู้เรียนด้วยว่าเรียนรู้ได้เร็วแค่ไหน

“สอนเข้าใจง่าย สอนทุกเทคนิค บางจุดมีวิธีทำง่ายกว่า ก็เรียนรู้จากคอร์สนี้ค่ะ สอนดีมากๆเลยค่า”

คุณ Rungnapa

bottom of page