top of page

คอร์สเรียนกราฟิก โปรแกรม Illustrator

เรียนออกแบบ
สื่อสิ่งพิมพ์

เรียนรู้เครื่องมือและคำสั่งที่ใช้ในการออกแบบสื่อสิ่งพิมพ์

(Print Design) พร้อมทั้งเวิร์คช๊อปออกแบบต่างๆ

"ไม่มีพื้นฐานก็เรียนได้"
สอนตั้งแต่พื้นฐานการใช้งานโปรแกรม
จนถึงเวิร์คช๊อคออกแบบกราฟิก

ตัวอย่างเวิร์คช๊อปในคอร์สเรียน

สามารถปรับเปลี่ยนได้ตามที่ผู้เรียนต้องการเรียนรู้ หรือนำรูปตัวอย่างงานที่อยากออกแบบได้มาด้วย จะได้สอนไปในแนวทางที่ผู้เรียนจะนำไปใช้งานจริง

ราคาคอร์สเรียน

ติดต่อ
ขอใบเสนอราคา

เนื้อหาในคอร์สเรียน

เรียนรู้พื้นฐานโปรแกรม

 • การสร้างพื้นที่ทำงาน (Artboard)

 • รู้จักส่วนประกอบของโปรแกรม (User Interface)

 • เครื่องมือควบคุมพื้นฐาน

เวิร์คช๊อปที่ 1 - เรียนรู้เครื่องมือพื้นฐานในการออกแบบ

 • การสร้างพื้นที่การทำงาน

 • เครื่องสร้างตัวอักษร และการแก้ไขปรับแต่ง

 • การนำรูปภาพเข้ามาในพื้นที่การทำงาน และการย่อ-ขยายรูปภาพ

 • การเปลียนสีให้วัตถุ

 • การบันทึกไฟล์งาน เพื่อใช้งาน

เวิร์คช๊อปที่ 2 - เรียนรู้เครื่องมือและเทคนิคการออกแบบ

 • การวาดรูปเรขาคณิตพื้นฐาน

 • ประเภทของรูปภาพในงานกราฟิก

 • การใช้เทคนิค Clipping Mask

 • การประยุกต์คำสั่งในการออกแบบ

เวิร์คช๊อปที่ 3 - เรียนรู้เครื่องมือและเทคนิคการออกแบบ

 • การตัดต่อเวคเตอร์คำสั่ง Pathfinder

 • การไล่เฉดสี ด้วย Gradeint Tool

 • การดาวน์โหลดและติดตั้งฟอนต์ตัวอักษร

 • การประยุกต์คำสั่งในการออกแบบ

เวิร์คช๊อปที่ 4 - เรียนรู้เครื่องมือและเทคนิคการออกแบบ

 • การใส่ Effect ให้ตัวอักษร

 • การหาแหล่งดาวน์โหลดรูปภาพ สำหรับงานกราฟิก

 • การประยุกต์ใช้คำสั่งในการออกแบบ

เวิร์คช๊อปที่ 5 - เรียนรู้เครื่องมือและเทคนิคการออกแบบ

 • การใช้เครื่องมือ Transform, Shear tool

 • การใช้งานเครื่องมือวาดเส้น Pen tool

 • การใช้งาน Layer Panel

 • การประยุกต์ใช้คำสั่งในการออกแบบ

เวิร์คช๊อปที่ 6 - เรียนรู้เครื่องมือและเทคนิคการออกแบบ

 • การใช้เครื่องมือ Blend tool

 • การใช้คำสั่ง Blending mode

 • การใช้งานเทคนิค Object Mask

 • การประยุกต์ใช้คำสั่งในการออกแบบ

เวิร์คช๊อปที่ 7 - การดาวน์โหลด Photo Stock และการใช้งาน

 • การดาวน์โหลดรูปภาพ

 • การดาวน์รูปไอคอน

เวิร์คช๊อปที่ 8 - สอนตามตัวอย่างที่ผู้เรียนนำมาเรียน

 • เรียนรู้การประยุกต์ออกแบบกราฟิกตามต้องการ

 • ทบทวนการใช้งานเครื่องมือและคำสั่งต่างๆ ในการทำงาน
   

*อาจมีการปรับเปลี่ยนเนื้อหาการสอนให้เข้ากับผู้เรียน โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

**สำหรับคอร์สเรียน 1 วัน อาจสอนไม่หมดทุกเครื่องมือ อยู่ที่ผู้เรียนด้วยว่าเรียนรู้ได้เร็วแค่ไหน

“สอนเข้าใจง่าย สอนทุกเทคนิค บางจุดมีวิธีทำง่ายกว่า ก็เรียนรู้จากคอร์สนี้ค่ะ สอนดีมากๆเลยค่า”

คุณ Rungnapa

bottom of page