top of page
Anchor 1

เรียนกราฟิก
ตัวต่อตัว

ไม่ต้องกลัวตามไม่ทัน
ไม่มีพื้นฐานก็เรียนได้  |  มีวิดีโอให้ทบทวน ฟรี!

"ปรับเนื้อหาสอนตามตัวอย่างงาน
ที่ผู้เรียนจะนำไปใช้งานจริง"

ประเภทคอร์สเรียนกราฟิก

คอร์สกราฟิก

เรียนตัวต่อตัว 1:1

ไม่ต้องกลัวตามไม่ทัน

คอร์สกราฟิก

เรียนออนไลน์ (วิดีโอ)

เรียนได้ไม่จำกัดครั้ง

คอร์สกราฟิก

สำหรับองค์กร

เพิ่มทักษะให้ทีมงาน

ตัวอย่างเวิร์คช๊อปในคอร์สเรียน
สำหรับผู้ไม่มีพื้นฐานก็ออกแบบได้

คอร์สเรียน Photoshop
ไม่มีพื้นฐานก็เรียนได้  |  มีวิดีโอให้ทบทวน

ใช้ตกแต่งรูปภาพ ปรับแสง-สี รีทัชภาพ ตัดต่อภาพถ่าย เป็นต้น