คอร์สเรียนกราฟิกดีไซน์
สำหรับองค์กร

พัฒนาทักษะความสามารถให้บุคลากร แข่งขันในยุคปัจจุบัน
ไม่พื้นฐานก็เรียนได้ มีวิดีโอให้ทบทวน

ตัวอย่างเวิร์คช๊อปบางส่วนในคอร์สเรียน

คอร์สเรียนกราฟิก สำหรับองค์กร

สอนตั้งแต่พื้นฐานการใช้โปรแกรม จนถึงเวิร์คช๊อปการออกแบบกราฟิก

เรียน 1 วัน 10.00-17.00 น. (พักทานข้าว 1 ชม.)