top of page

คอร์สเรียนกราฟิก
สำหรับองค์กร

"เพิ่มทักษะแก่ทีมงาน ให้ทันการแข่งขันในยุคปัจจุบัน"
ไม่มีพื้นฐานก็เรียนได้ | มีวิดีโอให้ทบทวน

คอร์สเรียนกราฟิก สำหรับองค์กร

สอนตั้งแต่พื้นฐานการใช้โปรแกรม จนถึงเวิร์คช๊อปการออกแบบกราฟิก

เรียน 1 วัน 10.00-17.00 น. (พักทานข้าว 1 ชม.)

--

   เรียน 5 ท่านขึ้นไป เพียง 2,900 บาท/ท่าน   

ดาวน์โหลดรายละเอียดคอร์สเรียน
(Course Outline)

Review จากผู้เรียนกราฟิกดีไซน์
กับพี่กบ zero2graphic