top of page
2564-06-27.png

ผู้สอน :
ธนวัฒน์ ฝอยจันทร์ (พี่กบ) อายุ 35 ปี

 

การศึกษา

  • จบการศึกษาปริญญาโท สาขาทัศนศิลป์และการออกแบบ (นิเทศศิลป์)

  • จบการศึกษาปริญญาตรี สาขาออกแบบผลิตภัณฑ์ (การออกแบบโฆษณา) 

การทำงาน

  • ทำงานด้านการออกแบบกราฟิกมากกว่า 10 ปี 

  • ทำงานเป็นกราฟิกดีไซเนอร์ ในบริษัทสตาร์อัพกว่า 5 ปี

  • เคยเป็นอาจารย์พิเศษ ที่คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

ผลงานการออกแบบ

  • ผลงานทุกชิ้นบนช่องยูทูป Zero2graphic ผู้สอนเป็นผู้ออกแบบเอง

  • เจ้าของช่องยูทูป Zero2Graphic "คลิกดูเลย"

  • เจ้าของช่องยูทูป (ช่องใหม่) พี่กบ Zero2Graphic "คลิกดูเลย"

  • เจ้าของเฟซบุ๊คเพจ Zero2Graphic "คลิกดูเลย"

bottom of page