top of page
615px-Photoshop_CC_icon.png

คอร์สเรียนกราฟิก
โปรแกรม Photoshop

เหมาะสำหรับผู้เริ่มต้นศึกษาการออกแบบกราฟิกดีไซน์ ไม่พื้นฐานก็เรียนได้
สามารถออกแบบได้ทั้งสื่อออนไลน์ และสื่อสิ่งพิมพ์

ตัวอย่างเวิร์คช๊อป

สามารถนำงานที่อยากออกแบบได้มาให้สอนได้ครับ