top of page
PS icon.png

คอร์สเรียน
Adobe Photoshop CC

สอนตั้งแต่พื้นฐานการใช้โปรแกรม
จนถึงเวิร์คช๊อปการออกแบบกราฟิก

ไม่มีพื้นฐานก็เรียนได้
โปรแกรม Adobe Photoshop คือ โปรแกรมสำหรับตกแต่งรูปภาพ รีทัชภาพ ตัดต่อภาพ ปรับแสง-สีให้รูปภาพ เป็นต้น สามารถประยุกต์ใช้ในการออกแบบสื่อโฆษณา ทั้งสื่อออนไลน์ และสื่อสิ่งพิมพ์ รวมทั้งงานกราฟิกด้านอื่นๆ

โปรแกรม PhotoShop
ออกแบบอะไรได้บ้าง?

เรียนพื้นฐานการออกแบบ

Banner
Design

  • เรียนรู้พื้นฐานโปรแกรม PhotoShop

  • เวิร์คช๊อปออกแบบสื่อโฆษณาออนไลน์

เรียนพื้นฐาน

Photo
Die-Cut

  • เรียนรู้พื้นฐานโปรแกรม PhotoShop

  • เวิร์คช๊อปออกแบบสื่อโฆษณาออนไลน์

เรียนพื้นฐาน

Photo
Retouch

  • เรียนรู้พื้นฐานโปรแกรม PhotoShop

  • เวิร์คช๊อปออกแบบสื่อโฆษณาออนไลน์

ตัวอย่างงานออกแบบด้วยโปรแกรม Photoshop

ปรึกษา ขอคำแนะนำ
จากผู้สอนโดยตรง

สอบถามโดยตรง-01.png

เนื้อหาในคอร์สเรียน

  1. ความรู้พื้นฐานของโปรแกรม Photoshop กับงานออกแบบกราฟิก

  2. รู้จักกับหน้าตาและส่วนต่างๆ ของโปรแกรม